Sáng Kiến Kinh Nghiệm-Vận dụng một số công thức hóa học để giải nhanh bài toán hóa học

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 734 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Sáng kiến kinh nghiệm về vận dụng các công thức hóa học ứng dụng giải nhanh các bài toán trắc nghiệp hóa học vô cơ. Chuyên đề rất hay, phù hợp đối với thầy cô báo cáo chuyên đề hay hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm cho mỗi năm học.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Sáng Kiến Kinh Nghiệm-Vận dụng một số công thức hóa học để giải nhanh bài toán hóa học để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ