Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 9 - Đề 3

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 30 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 9, có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. Cấu trúc 100% trắc nghiệm. Đề thi hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản, quan trọng trong chương trình học kì 1. Phù hợp dành cho giáo viên tham khỏa ra đề thi và phụ huynh, học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi chất lượng học kì 1.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 9 - Đề 3 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ