Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 12 năm học 2017- đề 05

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 62 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn hóa học lớp 12. Cấu trúc 100% trắc nghiệm ( 40 câu), thời gian làm bài 50 phút; định hướng theo cấu trúc của bộ GD-ĐT. Đề chia theo 4 mức độ nhận thức, phù họp với mọi đối tượng học sinh. Dành cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 12 năm học 2017- đề 05 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ