Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa học lớp 12-năm 2018

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 81 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

đề kiểm tra học kì 1 năm 2018, cấu trúc 100% trắc nghiệm, 50 câu/60 phút
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa học lớp 12-năm 2018 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ