Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 mônn hóa học lớp 11- Đề 03

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 78 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra  chất lượng học kì 2 môn hóa học lớp 11 ( chương trình chuẩn). Hệ thống kiến thức cơ bản , trọng tâm trong chương trình học kì 2. Cấu trúc 100% trắc nghiệm (30 câu). Dành cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra cuối kì và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối năm.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 mônn hóa học lớp 11- Đề 03 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ