Đề kiểm tra 45 phút môn hóa học lớp 11 lần 3 - có ma trận và đáp án- năm học 2018

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 145 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra một tiết môn hóa học lần 3 lớp 11, có ma trận và đáp án chi tiết. Đề biên soạn theo cấu trúc cảu bộ GD-ĐT. Cấu trúc gồm 2 phần: 60% trắc nghiệm gồm 20 câu và 40% tự luận gồm 2 câu. Đề rất phù hợp cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra định kì. 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 45 phút môn hóa học lớp 11 lần 3 - có ma trận và đáp án- năm học 2018 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ