Đề kiểm tra 45 phút lớp 9- trọn bộ ( có đáp án chi tiết , ma trận)

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 319 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa học lớp 9 trọn bộ, có đáp án lời giải chi tiết và ma trận. Phù hợp với giáo viên ra đề kiểm tra, giúp rút ngắn thời gian ra đề. Đề kiểm tra hệ thống kiến thức của từng chương từng phần, phân loại học sinh rất cao.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 45 phút lớp 9- trọn bộ ( có đáp án chi tiết , ma trận) để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ