Đề kiểm tra 45 phút lần 2 họckì 1 môn hóa học lớp 11 ( có đáp án chi tiết và ma trận chi tiết)- trường THPT Giai Xuân- TP. Cần Thơ- năm học 2016-2017

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 74 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 45 phút lần 2 ( chương sự điện li) học kì 1 môn hóa học lớp 11, có đáp án và ma trận chi tiết. Cấu trúc gồm 2 phân: tự luận và trắc nghiệm. Đề chia ra nhiều mức độ nhận thức phân loại học sinh rất cao. Dành cho giáo viên làm tư liệu tham khảo ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra định kì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 45 phút lần 2 họckì 1 môn hóa học lớp 11 ( có đáp án chi tiết và ma trận chi tiết)- trường THPT Giai Xuân- TP. Cần Thơ- năm học 2016-2017 để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ