Đề kiểm tra 45 phút lần 1 ( chương 1) môn hóa học lớp 10 năm 2019

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 158 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 45 phút lần 1 ( chương 1- nguyên tử)  môn hóa học lớp 10. cấu trúc đề gồm hai phần: Tự luận và trắc nghiệm. Bài kiểm tra gồm 2 mã đề khác nhau, Có ma trận ; có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. Phù hợp với học sinh làm tư liệu ôn tập kiểm tra định kì và giáo viên làm tư liệu làm bài kiểm tra định kì theo phân phối chương trình

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
1. Trong hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố đều có
A. proton.                  B. electron.                C. nơtron.               D. proton và nơtron.
2. Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron,  gọi là
A. đồng lượng.          B. đồng vị.                 C. đồng phân.                        D. đồng đẳng.
3. Đồng vị nào của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vị khối lượng nguyên tử ?
A.                                     B.                         C.                         D.
Câu 2: (2,5đ) Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 36. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.
a. Xác định số khối và số hiệu của R
b. Viết cấu hình và tính khối lượng theo kg và theo U của R.
            Biết mP= 1,6726.10-27 kg, mN= 1,6748. 10-27kg
A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (6 điểm)
1. Trong hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố đều có
A. proton.                  B. electron.                C. nơtron.               D. proton và nơtron.
2. Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron,  gọi là
A. đồng lượng.          B. đồng vị.                 C. đồng phân.                        D. đồng đẳng.
3. Đồng vị nào của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vị khối lượng nguyên tử ?
A.                                     B.                         C.                         D.
....
....
....
....
B. PHẦN TỰ LUẬN
....
....
Câu 2:
(2,5đ) Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 36. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.
a. Xác định số khối và số hiệu của R
b. Viết cấu hình và tính khối lượng theo kg và theo U của R.
            Biết mP= 1,6726.10-27 kg, mN= 1,6748. 10-27kg
 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 45 phút lần 1 ( chương 1) môn hóa học lớp 10 năm 2019 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ