Đề kiểm tra 15 phút môn hóa học lớp 11 - Chương hidrocacbon _ 2đề

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 44 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 15 phút môn hóa học lớp 11 chương hidrocacbon. Nội dung gồm các bài ankan, enken, ankadien, ankin. Cấu trúc gồm 10 câu trắc nghiệm, nội dung khái quát cơ bản một số kiến thức của các bài hidrocacbon. Rất phù hợp cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 15 phút môn hóa học lớp 11 - Chương hidrocacbon _ 2đề để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ