Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 lớp 10 -năm 2015

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 45 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 lớp 10, hệ thống toàn bộ nội dung chương 1. Đề kiểm tra gồm 2 mã đề khác nhau có đáp án. 100% trắc nghiệm. Dành cho giáo viên tham khảo ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập cho tiết kiểm tra
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 lớp 10 -năm 2015 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ