de-kiem-tra-1-tiet-mon-hoa-lop-11-tron-bo

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 261 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 45 phút môn hóa lớp 10 trọn bộ(4 đề; kiểm tra lần 1, lần 2, lần 3, lần 4) của cả năm học. Đề có ma trận chi tiết, lời giải, đáp án chi tiết cho từng đề; cấu túc của mỗi đề có hai phần: tụ luận và trắc nghiệm đúng vói qui định của bộ giáo dục và đào tạo.  Rất phù hợp cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh tham khảo ôn tập chuẩn bị cho các lần kiểm tra định kì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về de-kiem-tra-1-tiet-mon-hoa-lop-11-tron-bo để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ