Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 10 ( lần 1 HK1)

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 131 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 10 lần 1 học kì 1, có đáp án và hướng dẫn chám chi tiết. Cấu trúc gồm 2 phần : tự luận và trắc nghiệm.  Dành cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập kiểm tra 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 10 ( lần 1 HK1) để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ