Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học chương Halogen lớp 10, có ma trận, đáp án chi tiết- năm học 2017-2018 - trường THPT Giai Xuân-TP Cần Thơ

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 210 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học chương Halogen lớp 10, có đáp án chi tiết , thang điểm và ma trận. Định hướng theo cấu trúc chung của sở, hệ thống đầy đủ nội dung của chương. Đề chia theo bốn mức độ nhận thức, phù họp phân luồng học sinh. Dành cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra chương Halo gen
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học chương Halogen lớp 10, có ma trận, đáp án chi tiết- năm học 2017-2018 - trường THPT Giai Xuân-TP Cần Thơ để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ