Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn hóa học lớp 12

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 2133 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 ( chương amin, aminoaxit- peptit, polime) môn hóa học lớp 12, có đáp án, ma trận , 4 mã đề và đề gốc, phiếu trả lời. Cấu trúc 100% trắc nghiệm; 40 câu, định hướng theo cấu trúc mói nhất của bộ giáo dục. Rất phù hợp cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập cho kì kiểm tra định kì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn hóa học lớp 12 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ