Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 3581 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học. Cấu trúc gồm hệ thống lý thuyết; bài tập mẫu; bài tập tự giải. các múc độ từ dễ tới khó. Phù họp cho giáo viên làm tư liệu giảng dạy học sinh giỏi và nâng cao; Phù họp với học sinh ôn tập nâng cao và ôn thi học sinh giỏi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ