Phân tích đề thi minh họa môn Hóa Học của bộ GD-ĐT năm 2018

PHÂN TÍCH ĐỀ THI MINH HỌA MÔN HÓA HỌC CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2018
 
1. Nhận định chung về đề thi minh họa môn Hóa Học năm 2018
           
            Đề thi minh họa môn Hóa Học năm 2018 chứa khoảng 80% kiến thức chương trình lớp 12 ở tất cả các mức độ và khoảng 20% kiến thức ở chương trình lớp 11 ở mức độ cơ bản. Lượng câu hỏi lí thuyết khoảng 60% và bài tập khoảng 40%.
 
2. Mức độ cụ thể của đề thi
 
            So với đề thi năm 2017 thì đề thi minh họa năm nay có độ khó cao hơn. Trong đó, 18 câu đầu khá đơn giản, nhưng 22 câu sau có độ khó tăng dần. Đcự biệt 8 câu cuối có độ khó rất cao, phân loại cao và khá phức tạp.
 
-  Lí thuyết: Các câu hỏi đếm ( đếm mệnh đề, đếm chất, đếm số thí nghiệm).
-  Bài tập hữu cơ: Hỗn hợp hữu cơ phức tạp; este phức tạp; peptit; bài toán đốt cháy; biện luận cấu tạo…
- Bài tập vô cơ: Điện phân; bài toán hỗn hợp phức tạp tác dụng với dung dịch chứa HNO3, bài toán có AgNO3
 
Thứ tự các câu trong chương trình 11 và 12 ở từng mức độ thể hiện qua bảng mô tả sau:
 

Số TT

Các chủ đề

Mức độ đánh giá

 
 
 
 
 
 
 
 
Lớp 12

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Este-Lipit

C44

C56

C57, C62

C74, C80

Cacbohidrat

 

 

C66

 

Amin- aminoaxit- Peptit

 

C60

C58,C64

C76,C78

Polime

C46

 

 

 

Đại cương kim loại

C41

C61

C69

C73, C79

Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm

C47

C42

C54, C71

C75

Crom- sắt – đồng

C45

C48

C65, C67

C77

Nhận biết

C55

C72

C68

 

Hóa học thực tiễn với môi trường

C43

 

 

 

Tổng

 

7

6

11

8

 
 
 
Lớp 11

Sự điện li

C49

 

 

 

Nito – phốt pho

 

C59

C63

 

Cacbo - silic

 

C50

C53

 

Đại cương Hữu cơ

C51

 

 

 

Hidrocacbon

 

 

C70

 

Ancol - phenol

 

C52

 

 

Andehit- Axit cacboxylic

 

 

 

 

Tổng

 

2

3

3

0

Đê thi minh họa môn hóa học của bộ GD-ĐT năm 2018


Kinh Nghiệm Học Hóa | Tin Giáo Dục |

Bài viết liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ