Chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2018

Trong các năm 2018, 2019 và 2020, việc tổ chức các bài thi, môn thi sẽ được giữ ổn định như năm 2017. Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.


Tin Giáo Dục |
Từ khóa:

Bài viết liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ